Samtal om klimatförhandlingarna i Bonn med Uppsala universitets delegation

  • Datum: –19.00
  • Plats: Stadsbiblioteket Svartbäcksgatan 17 (Sal: Mallan)
  • Föreläsare: Uppsala universitets Zennströmprofessorer i klimatledarskap, Doreen Stabinsky och Kevin Anderson; Forskare och studenter från Uppsala universitets delegation till klimatförhandlingarna COP23 i Bonn.
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS/CSD Uppsala, UUCCP
  • Kontaktperson: Jesse Schrage
  • Telefon: 0725191821
  • Föreläsning

Det är nu två år sedan Parisavtalet förhandlades fram - hur går det för FN:s klimatförhandlingar globalt? Kom och ta del av insikter och lärdomar från Uppsala universitets delegation till de nyligen avslutade klimatförhandlingarna COP23.