Föreläsning av hedersdoktor Johan Heilbron

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Betty Pettersson-salen
  • Föreläsare: Hedersdoktor Johan Heilbron, professor i sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam, Holland,och forskningsledare vid Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne, Paris.
  • Webbsida
  • Arrangör: Fakulteten för utbildningsvetenskaper
  • Kontaktperson: Maria Karlberg
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Johan Heilbron, utsedd hedersdoktor 2018 vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, med titeln Making Sense of Globalizing Social Science.

Professor Johan Heilbron har gjort betydande bidrag till den historiska sociologin, vetenskapssociologin, den ekonomiska sociologin, litteratursociologin samt till forskningen om högre utbildning. Han är verksam både i Holland, där han sedan 2008 är professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam, och i Frankrike, där han sedan 2000 är forskningsledare vid Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne.

Professor Heilbrons studier under 1980-talet av den franska sociologin förhistoria var en pionjärinsats inom ett då tämligen outforskat område. Sedan tidigt 1990-tal har han framför allt studerat olika aspekter av transnationalisering och globalisering inom vetenskap, akademin, finansvärlden och multinationella företag. Han har under många år samarbetat med Uppsalaforskare på flera olika institutioner, bland annat inom utbildningssociologi och statsvetenskap, och har även varit verksam vid SCAS, Swedish Collegium for Advanced Studies, i Uppsala.