Föreläsning av hedersdoktor Ola Larsmo

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Geijersalen, Eng6-1023
  • Föreläsare: Ola Larsmo
  • Arrangör: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor 2018 Ola Larsmo med titeln En skrämmande lycka – Ett återbesök hos Erik Gustaf Geijer.

Ola Larsmo är författare, frilansskribent och litteraturkritiker. Han har varit redaktör för Bonniers Litterära Magasin, BLM, och ledamot i styrelserna för Författarförbundet och Institutet för framtidsstudier. Åren 2009 till 2017 var han ordförande för svenska PEN. Larsmo har studerat nordiska språk, litteraturvetenskap, teologi och historia vid Uppsala universitet. Hans författargärning inkluderar skönlitteratur, politisk journalistik, kulturjournalistik och inte minst historiska arbeten. Som författare har han genomgående satt historiska skeenden i nytt ljus och även bidragit med en sofistikerad reflexion över den dokumentära romanens estetik och sanningsanspråk, vilket är relevant för de humanistiska ämnena generellt. Han arbetar systematiskt och med stor uppfinningsrikedom med historiskt källmaterial och återkommer ständigt till centrala samtida moraliska och etiska problem och den enskildes ansvar. Detta gäller inte minst hans arbeten som utspelar sig i Uppsala, där den akademiska världen och dess skuggsidor analyseras och gestaltas, som i Djävulssonaten (2007), berättelsen om Bollhusdebatten i Uppsala 1939. Larsmo har deltagit som föreläsare och paneldeltagare samt i kurser om skrivande och om det offentliga samtalet inom fakulteten. Larsmo är med sina breda historiska kunskaper och med sin osvikliga moraliska kompass en viktig humanistisk röst i såväl den svenska samhällsdebatten som i den internationella kampen för yttrande- och pressfrihet.