Botans dag med växt- och matmarknad

Fynda nya växter till din trädgård. Få råd och tips om odling, och dina äpplen sortbestämda. Delta i trädgårdssällskapets odlartävling. Lär dig mer om bin och biodling. Njut av söta pelargoner eller köp hem ostar och grönsaker från Bondens matmarknad.

För barn och deras föräldrar: tävla i Odlartävlingen; bygg en holk i vår snickarverkstad.
KnivstaSune tolkar Evert Taube i växthuset.

Ur programmet

I snickarverkstaden bygger vi holkar till fjärilar och humlor. Vi säljer byggsatser till självkostnadspris (100 kr) och ni får låna verktyg och bygga tillsammans med trädgårdens pedagoger.

Få hjälp av pomologen Mattias Iwarsson att bestämma dina äppelsorter och sommarfrukter. Ta med dig fem fina frukter per sort. Kostnad 10 kr/sort, betals med swisch eller kontant.

I Tropiska växthuset, kl. 13-15: KnivstaSune tolkar Evert Taube, med visor från svensk natur

Medverkande: Sällskapet trädgårdsamatörerna, Upsala TrädgårdsSällskap, Svenska Pelargonsällskapet, Bondens mat i Uppland, Hagby honung, Christina Winter, Naturskyddsföreningen, Entomologiska föreningen, KnivstaSune m.fl.

Botans dag med växt- och matmarknad