Botans dag med växt- och matmarknad

Fynda nya växter till din trädgård. Få råd och tips om odling. Delta i trädgårdssällskapets odlartävling. Lär dig mer om bin och biodling. Njut av söta pelargoner eller köp hem ostar och grönsaker från Bondens matmarknad.

För barn och deras föräldrar: tävla i Odlartävlingen; bygg en holk i vår snickarverkstad.
I Tropiska växthuset: KnivstaSune tolkar Evert Taube, med visor från svensk natur.

I snickarverkstaden bygger vi holkar till fjärilar och humlor. Vi säljer byggsatser till självkostnadspris (100 kr) och ni får låna verktyg och bygga tillsammans med trädgårdens pedagoger.

Medverkande: Sällskapet trädgårdsamatörerna, Upsala TrädgårdsSällskap, Pelargonsällskapet, Bondens mat i Uppland, Hagby honung, Christina Winter, Naturskyddsföreningen, Entomologiska föreningen m.fl.

Botans dag med växt- och matmarknad