Tema moln

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Arrangör: Gustavianum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Temadag

En temadag om moln och konsten att mäta moln. Kom och hör forskare berätta om hur molnforskningen har utvecklats från 1800-talet fram till idag. Hur klassificeras moln och hur många molntyper finns det? Föreläsningar på svenska, och visningar av utställningen Att mäta moln på svenska och engelska. Molnverkstad i Valvet för alla stora och små besökare. Fritt inträde

Klockan 13 till 16
Molnverkstad i Valvet med experiment och pyssel om väder och moln. Familjeaktivitet

Klockan 13           
Studentguiden Alina Pavelescu visar utställningen Att mäta moln på engelska

Klockan 14
När molnen fick sina namn – Uppsala universitets roll i molnforskningen under det sena 1800-talet
Föredrag med Gösta Arvastson, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Klockan 14.30
Nya moln – de senaste uppdateringarna av molnatlasen
Föredrag med Cecilia Johansson, Institutionen för geovetenskaper

Klockan 15.00
Studentguiden Alina Pavelescu visar utställningen Att mäta moln på svenska

Tema moln