Föreläsning av hedersdoktor Kari Alitalo

  • Datum: –11.00
  • Plats: Rudbeck Laboratoriet Fåhraeussalen
  • Föreläsare: Kari Alitalo, Helsingfors universitet
  • Arrangör: Medicinska fakulteten
  • Kontaktperson: Lena Claesson-Welsh
  • Telefon: 070 167 9260
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Medicinska fakultetens hedersdoktor 2018 Kari Alitalo, med titeln Translational insights to vascular growth factors.

Kari Kustaa Alitalo är en internationellt ledande forskare inom området angiogenes/lymfangiogenes (nybildning av blodkärl och lymfkärl) som är verksam vid Helsingfors universitet. Tidigt under sin forskarkarriär studerade Kari Kustaa Alitalo mekanismer för canceromvandling av celler och gjorde flera viktiga iakttagelser som lade grunden för den forskning han bedrivit sedan dess. Han har bland annat visat att receptorn VEGFR3 styr lymfangiogenes och kunde därmed som första forskare i världen visa hur tillväxtfaktorer styr lymfsystemets utveckling. Kari Kustaa Alitalo har karakteriserat de molekylära mekanismer som styr angiogenes och lymfangiogenes och har också visat att dessa molekyler är inblandade i centrala nervsystemets utveckling. Under de senaste 25 åren har han varit en ledande forskare inom sitt forskningsfält. Kari Kustaa Alitalo har haft och har fortfarande omfattande kontakter med Uppsala universitet.