Föreläsning av hedersdoktor AbuBakr Bahaj

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: AbuBakr Bahaj, Professor of Sustainable Energy at the University of Southampton, UK
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Cecilia Boström
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor AbuBakr Bahaj, med titeln Sustainable Energy across Scales.

Den brittiske energiforskaren AbuBakr Bahaj, född 1952, är professor i hållbar energi vid University of Southampton, UK. Hans forskning rör bland annat förnybar energi och energieffektivisering, marin energi och energiförsörjning i utvecklingsländer. Bahaj har av UK:s Science Council utsetts till en av de 100 främsta forskarna i Storbritannien för sin förmåga att kombinera vetenskap och ingenjörskonst med en förståelse för lokalsamhällets behov och politiska beslutsprocesser. Professor Bahaj har under mer än 10 år mycket aktivt samarbetat med forskare vid Ångströmlaboratoriet och han har också varit gästprofessor vid Uppsala universitet.