Mini-symposium med hedersdoktor Henry N. Chapman

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Henry N. Chapman, Janos Kirz, Filipe Maia
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi och institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Nicusor Timneanu
  • Telefon: 070-4250926
  • Föreläsning

Öppet mini-symposium med teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, professor Henry N. Chapman, med titeln Incoherent Diffractive Imaging.

Henry N. Chapman, född 1967, är professor i fysik vid universitetet i Hamburg, Tyskland. Han leder en avdelning vid centret för frielektronlaserforskning vid DESY, Hamburg, där algoritmer, instrument och metoder för röntgenavbildning utvecklas i samarbete med ledande materialforskare och strukturbiologer. Tillsammans med forskare från Uppsala universitet har Chapman genomfört nyskapande experiment där komplexa biologiska molekyler avbildats med ultrasnabba och extremt intensiva röntgenpulser från frielektronlasern. Samarbetet har skapat ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde, som samlar forskare inom olika discipliner, från biologi till kemi och fysik, för att utveckla nya metoder för atomär avbildning. Detta har resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer.