Inspektorssamtal med Lena Hjelm-Wallén

  • Datum: –20.00
  • Plats: Västmanlands-Dala nation S:t Larsgatan 13, Uppsala
  • Föreläsare: Lena Hjelm-Wallén, från Sala, är hedersledamot i V-Dala nation sedan 1995. Hon samtalar måndagen den 5 februari kl. 19.00 med nationens inspektor Peter Wallensteen.
  • Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med V-Dala nation
  • Kontaktperson: Peter Wallensteen
  • Föreläsning

Lena Hjelm-Wallén har varit statsråd (på poster som utbildnings-, bistånds- och utrikesminister, vice statsminister och under kortare tid justitie- och förvarsminister) i regeringar ledda av såväl Olof Palme och Ingvar Carlsson som Göran Persson – och var medlem i den socialdemokratiska partistyrelsen 1978-2001.

Lena Hjelm-Wallén har studerat vid Uppsala universitet och erhöll en fil.mag.-examen 1965, varefter hon verkade som lärare i Sala. 1968 valdes hon in som socialdemokratisk riksdagsledamot för Västmanland – 25 år gammal. När hon i januari 1974 utnämndes till statsråd, som skolminister, var hon den yngsta som någonsin innehaft en statsrådspost här i landet. Hon har därefter suttit i samtliga socialdemokratiska regeringar fram till 2002.

Lena Hjelm-Wallén har arbetat lokalt i Västmanland bl.a. som ledamot i länsskolnämnden, nationellt t.ex. som ledamot av 1968 års beredning om stat-kyrka och en rad andra utredningar, internationellt bl.a. som ledamot i Svenska Unescorådet och som delegat i FN – samt efter sin tid i regeringen som Sveriges representant i konventet om EU:s framtid (2002-03), ordförande i Svenska Afghanistankommittén och i Olof Palme International Center. Dessutom är hon hedersdoktor vid Umeå universitet.

Samtalet inriktas på de olika vägval Lena Hjelm-Wallén ställts inför under ett långt liv i offentligheten och inte minst hennes erfarenheter av de olika regeringschefer hon mött.

Studerande gratis, övriga SEK 50.00:-