Föreläsning av hedersdoktor William Butler

  • Datum: –11.15
  • Plats: Riddartorget / Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet
  • Föreläsare: William E. Butler, professor vid Pennsylvania State University
  • Kontaktperson: Karin Ojala
  • Föreläsning

Öppen föreläsning med Juridiska fakultetens hedersdoktor 2018, professor William Butler, med titeln Some Remarks.

William Butler är professor vid Pennsylvania State University. Butler har en omfattande rättsvetenskaplig produktion inom komparativ rätt, rysk och östeuropeisk rätt samt folkrätt. Bland hans verk finns Soviet law och efterföljaren Russian law som båda utkommit i flera upplagor. Bland övriga monografier märks bland annat Russia and the Law of Nations in a Historical Perspective (2009) och Russian Law and Legal Institutions (2014). Professor Butler har dessutom under flera decennier bidragit med ett stort antal vetenskapliga artiklar till tidskrifter och samlingsverk. Han har även företagit översättningar av bland annat rysk lagstiftning till engelska språket. Professor Butler har vidare arrangerat och deltagit i internationella forskningskonferenser av hög kvalitet. Han har sedan många år band med forskare vid Uppsala universitet.