Språk, natur och historia: Perspektiv på kommunikation och existens

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Ihresalen, hus 21
  • Föreläsare: Professor Mattias Martinson
  • Arrangör: Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning? Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap.
Alla är välkomna!