Åldersbestämningar på unga asylsökande och de mänskliga rättigheterna i svensk rätt och politik

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Gunner Johansson-salen 14:k120, Blåsenhus
  • Föreläsare: Professor Elena Namli
  • Arrangör: Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning? Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap.
Alla är välkomna!