GENvägar till kunskap - Hundens GENtjänster

  • Datum: –20.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Prof. Kerstin Lindblad-Toh, Uppsala universitet Prof. Dan Larhammar, Uppsala universitet Moderator: Jan-Olov Johansson, vetenskapsjournalist
  • Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med Vetenskap och Folkbildning
  • Kontaktperson: Siv Ohlsson
  • Telefon: 018-471 2260
  • Föreläsning

I föreläsningsserien om genetik har turen denna gång kommit till genforskningen på hundar, jämförande genetik och vilka möjligheter som finns att därmed hitta bot för människans sjukdomar.

Genom att kartlägga generna hos olika hundraser hoppas forskningen hitta bot för sjukdomar hos människan.

Varje hundras har sitt utseende, sina färdigheter – men också sina åkommor. Och eftersom det inte är så stora genetiska skillnader mellan hundar och deras herrar så hoppas forskningen kunna dra nytta av sina fynd när man letar efter bot för mänskliga sjukdomar.

Detta är grundtanken i det spännande forskningsprojektet kring jämförande genetik som leds av professor Kerstin Lindblad-Toh vid Uppsala universitet.

Hur långt har forskningen kommit och vilka sjukdomar hoppas man kunna bekämpa?

Detta är ämnet för vårens första föreläsning i serien ”Genvägar till kunskap”.