Den sextonde föreläsningen till Hugo Valentins minne

  • Datum: –18.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Stathis N. Kalyvas
  • Arrangör: The Hugo Valentin Centre
  • Kontaktperson: Lovisa Svantesson
  • Telefon: 018-471 15 26
  • Föreläsning

DEN SEXTONDE HUGO VALENTIN-FÖRELÄSNINGEN hålls av professor Stathis N. Kalyvas, Universitetet i Oxford. Kalyvas är samhällsvetare och en ledande forskare inom fältet ”civil war studies”.

Kvällens föreläsning kommmer att anknyta till Kalyvas tidigare forskning om inbördeskrig, som publicerats i boken The Logic of Violence in Civil War. I studien undersöks hur våldet mot civila ofta ses som en ”naturlig” förlängning av krigets logik. Våldet mot civila i samband med inbördeskrig har varit en eviga källa till förbryllan och fascination, eftersom det ofta i oproportionerlig utsträckning drabbar icke-stridande och dess utövande strider mot grundläggande band av gemensamt medborgarskap, grannskap och social gemenskap, till och med familjerelationer. Under föreläsningen kommer han att med utgångspunkt i sin tidigare forskning diskutera problematiken utifrån nyare forskningsrön och konflikter i närtid.

Den sextonde föreläsningen till Hugo Valentins minne