Erik Gustaf Geijer – ett öppet intellekt i en föränderlig tid

  • Datum: –16.00
  • Plats: Gustavianum, Auditoriet Akademigatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Gästforskare Björn Hasselgren, tekn dr, Uppsala universitet Prof Lars Magnusson, Uppsala universitet Prof Daniel B Klein, George Mason University och Ratio Gunnar Petri, jur.dr. från Uppsala universitet, fd statssekreterare och vd för Stim
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Björn Hasselgren
  • Telefon: 0707623316
  • Seminarium

Erik Gustaf Geijer var en av Sveriges ledande forskare och offentliga debattörer under 1800-talet. I dag är Geijer relativt lite omnämnd, men har en fortsatt relevans i vår tid. Genom en översättning till engelska av delar av Geijers texter som gavs ut 2017 har Geijer blivit tillgänglig för nya läsare. Seminariet tar upp olika aspekter på Geijers forskning och verksamhet.

Erik Gustaf Geijer var en av Sveriges ledande forskare och offentliga debattörer under 1800-talet. Geijer var aktiv genom fem decennier och inom flera olika områden; som historiker, politiker, offentlig debattör, kompositör och som tonsättare och lyriker. Med sitt ursprung i Värmland blev han en av de mest välkända forskarna och profilerna vid Uppsala universitet; och hans närvaro är fortfarande påtaglig bl.a. genom statyn utanför universitetets huvudbyggnad.

Från en roll som en uppburen och firad, klarsynt och kontroversiell person även länge efter sin död år 1847 har Geijer kommit att inta en mer perifer roll i den svenska debatten. Utomlands är han mer eller mindre okänd. Bristen på engelska översättningar av hans främsta texter är utan tvekan ett av huvudskälen till det.

När man läser Erik Gustaf Geijer i dag står hans breda och djupa kunskap inom många olika forskningsfält tydligt fram, kombinerat med en fortsatt relevans för hans arbete. Det är väl värt att läsa och diskutera Geijer, också i dag.

Genom den översättning av några av Geijers viktigaste texter från fem decennier som gavs ut i volymen Freedom in Sweden - Selected works of Erik Gustaf Geijer under 2017 på Timbro Förlag har hans texter nu blivit tillgängliga för nya generationer och en bredare läsekrets. I seminariet kommer vi att peka på några av Geijers huvudsakliga teman och diskutera hans relevans, i sin egen tid och i vår tid.