Inspektorsamtal med Johan Cederlund

  • Datum: –20.00
  • Plats: Västmanlands-Dala nation S:t Persgatan 13, Uppsala
  • Föreläsare: Peter Wallensteen samtalar med Johan Cederlund
  • Arrangör: Uppsala universitet i samarbete med V-dala nation
  • Kontaktperson: Peter Wallensteen
  • Föreläsning

Johan Cederlund, född 1963 och uppvuxen i Sandviken, är hedersledamot i V-Dala nation sedan 2017. Han samtalar måndagen den 5 mars kl. 19.00 med nationens inspektor Peter Wallensteen.

Efter studier i konstvetenskap vid Lunds universitet disputerade Johan Cederlund där, 1994, med en avhandling om svensk 1700-talsarkitektur. Han kom så småningom till Uppsala och var under sex år ansvarig för konstsamlingarna vid Uppsala universitet.

2006 utsågs Johan Cederlund till chef för Zornmuseet i Mora, där han haft ambitionen att skapa ett av Sveriges bästa konstmuseer. Han har ägnat stor kraft åt den utåtriktade verksamheten, vilket bland annat resulterat i det uppmärksammade Café Zorn. Han räds inte att delta i utställningsarbeten som att hänga tavlor, skriva etiketter och väggtexter. Ibland guidar han besökande.

Johan Cederlund har särskilt medverkat till ett antal Zornutställningar i utlandet, bl.a. en i San Francisco 2013 med över 100 000 besökande och en i New York 2014, som även den fick en stor publik – och nu senast hösten 2017 succéutställningen, Ander Zorn Le maître de la peinture suédoise” i Petit Palais i Paris, en utställning som sågs av 130 000 besökare.

Kontakten med Uppsala bibehåller han genom att kombinera uppdraget i Mora med att vara adjungerad professor i konstvetenskap här vid universitetet.

Samtalet inriktas på vägval Johan Cederlund ställts inför och givetvis hans engagemang för konstnären Anders Zorn (1860-1920) och dennes olika livsverk.

Studerande gratis, övriga SEK 50:-