Personcentrerad vård "Jag är inte min diagnos – jag är min personlighet"

  • Datum: –17.15
  • Plats: Gullstrandsalen, ingång 85 bottenvåning
  • Föreläsare: Eva Jangland, specialistsjuksköterska och universitetslektor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  • Webbsida
  • Arrangör: Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem – Alumn
  • Kontaktperson: Kerstin Rollman
  • Föreläsning

Sjuksköterskor inbjuds till en föreläsning om personcentrerad vård. Eva Jangland, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård som disputerade vid Uppsala universitet 2011, föreläser om personcentrerad vård, vad det innebär och hur vi som sjuksköterskor förhåller oss till personens unika perspektiv.

Anmäl senast söndag 25 februari om du kommer, alumn@pubcare.uu.se så ser vi till att det finns smörgåsar till alla.

Medlemmar gratis.

Sjuksköterskor som ej är medlem, 40 kronor Betala gärna med Swish, 123 321 2552

VÄLKOMMEN!