Creative bibliotherapy and mental health: Why we need to assume less and find out more

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken - Eng6-0022, Thunbergsvägen 3P
  • Föreläsare: Emily Troscianko
  • Webbsida
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Telefon: 070 3322746
  • Föreläsning

Emily Troscianko, Oxford University, besöker Uppsala och föreläser om biblioterapi och ätstörningar.