Cognitive science and literary studies

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Engelska parken - Eng6-0022, Thunbergsvägen 3P
  • Föreläsare: Emily Troscianko
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet i litteratur i samarbete med Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Sigrid Schottenius Cullhed, Anna Tunlid
  • Telefon: 070 3322746 (Anna Tunlid)
  • Seminarium

Emily Troscianko, Oxford University, diskuterar samspelet mellan kognitionsvetenskap och litteraturvetenskap med utgångspunkt från Mark Bruhns artikel "A mirror on the mind: Stevens, chiasmus, and autism spectrum disorder" från 2015.

För mer information, se länken nedan. Alla välkomna!

Emily Troscianko: Cognitive science and literary studies