Öppet seminarium om styr- och resursutredningen (Strut)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Medverkande: Lars-Olof Mikaelsson, sekreterare i styr och resursutredningen, Ulla Achrén, förvaltningsdirektör Åbo Akademi och ledamot i Uppsala universitets konsistorium, Peter Honeth, fd. statssekreterare och universitetsdirektör i Lund. Moderator: Anders Malmberg och Pernilla Björk.
  • Webbsida
  • Arrangör: Universitetsledningen, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: kommunikationsdirektör Pernilla Björk
  • Seminarium

Paneldebatt och seminarium om styr- och resursutredningen (Strut).Hur ska de svenska lärosätena styras? Och hur ska resursfördelningen se ut? Regeringen har tillsatt en utredning under ledning av Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet. Målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. För att förverkliga det behövs högkvalitativ forskning och högre utbildning och starka lärosäten. 

Tidigare i år presenterade utredningen ett ramförslag ett övergripande modellförslag. Förslaget är ett underlag för fortsatt dialog och beskrivs av utredningen som en skiss i syfte att stimulera olika intressenter att framföra synpunkter som bidrar till att föra arbetet framåt. Nu bjuder Uppsala universitet in till ett öppet seminiarum och diskussion i frågan. Ingen föranmälan krävs. 

Varmt välkomna!

Eva Åkesson
Rektor

Relaterat material

Uppsala universitets inspel till Struten på rektorsbloggen

Kommittédirektiv – Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (pdf)

Övergripande modellförslag för styrning av universitet och högskolor (pdf)

Svenskt Näringslivs skuggutredning till den statliga Styr- och resursutredningen (pdf)