Erasmuspraktik: Stipendier för praktik och uppsatsskrivande

  • Datum: –16.00
  • Plats: Dag Hammarskjöldsväg 7 Prästkragen, plan 0
  • Föreläsare: Jonathan Schalk, Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Sök stipendium för att göra en praktik eller samla data till din uppsats inom EU.

Informationen streamas även live på https://www.facebook.com/utbytesstudierUU/