Presentationer av Examensarbete E

  • Datum: 19 juni, kl. 15.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 64119
  • Föreläsare: Gilles Nkinarudobeye Fredrik Bergling
  • Kontaktperson: Maciej Klimek
  • Seminarium

15.15-16:00: Gilles Nkinarudobeye, Actuarial methods of option pricing
16:15-17:00: Fredrik Bergling, Applications of quantiles in portfolio management