Jag delar inte din åsikt, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den. Eller? – Om den politiska toleransens nödvändighet för demokratin

  • Datum: –20.30
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Sten Widmalm
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anna Liv Jonsson
  • Telefon: 0704250548
  • Seminarium

Det andra tillfället i en seminarieserie i Humanistiska teatern om framtidens komplexa ämnen.

Sten Widmalm som forskar om politisk tolerans kommer förklara varför tolerans är en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati, hur toleransbegreppet avsiktligt och oavsiktligt missuppfattas i politiska såväl som vetenskapliga diskussioner, och vad vi vet om hur individers tolerans formas. Presentationen avslutas med en diskussion om varför individuella rättigheter kan vara viktigare än grupprättigheter i en värld där den politiska toleransen hotas.

Seminariet ges på svenska.

Se också övriga delar i seminarieserien:
18 september: Den forskande aktivisten - Samverkan, aktivism och forskningens integritet
20 november: Folkets opium eller demokratisk resurs? – Om religion, stat och politik