String Math 2019 - Populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar av Edward Frenkel och Cumrun Vafa.