String Math 2019 - Populärvetenskapliga föreläsningar: Kosmos och Matematiken

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Edward Frenkel och Cumrun Vafa
  • Kontaktperson: Rebecca Lodin
  • Föreläsning

Två av de mest framstående forskarna och populärvetenskapliga talarna i världen kommer att presentera sin syn på matematikens roll i utforskandet av universum. Vilka matematiska pussel erbjuder kosmos? Vilken roll spelar förening inom matematiken? Dessa och andra tankeväckande frågor kommer att diskuteras i två fascinerande föreläsningar som kommer att låta publiken ta del av världsledande forskning inom matematik och kosmos.

Föreläsningarna är riktade till allmänheten och erbjuder en unik möjlighet att delta i ett fascinerande äventyr.

Varmt välkomna till en minnesvärd dag!

13:30-14:30 Första föreläsningen
14:30-15:00 Paus
15:00-16:00 Andra föreläsningen

Professor Edward Frenkel
Titel: “The idea of unification in mathematics”

Professor Cumrun Vafa
Title: “Unravelling the Universe with Mathematical Puzzles”

N.B. Föreläsningarna kommer att hållas på engelska.