Kollektivavtalsparternas roll i välfärdsstaten

  • Datum:
  • Plats: Stockholms universitet
  • Kontaktperson: camilla.scheinert@nek.uu.se
  • Konferens
Symposium den 7–8 mars 2019 vid Stockholms universitet


Kompletterande ersättningar till välfärdssystemen för föräldraledighet, arbetsskada och sjukdom, tjänstepension och arbetslöshet spelar en viktig roll i dagens kollektivavtal. Under symposiet ska denna utveckling diskuteras. Följande frågor står i centrum: Är ansvarsfördelning mellan stat och arbetsmarknadens parter när det gäller ersättningar i socialförsäkringssystemen på väg att förändras? Vad innebär detta för dem som har en osäker anknytning till arbetsmarknaden? Hur ser utvecklingen ut i andra länder? Hur förhåller sig dessa mönster till EUs fria rörlighet av arbetstagare? Kan EU spela en roll i denna utveckling?


Under symposiets första dag görs en djupdykning i de svenska systemen och under den andra dagen diskuteras utvecklingen i EU, Israel, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Medverkar gör bl a forskarna, Mia Carlsson, Caroline Johansson, Jenny Juhlén Votinius, Joakim Palme, Stefano Giubboni, Suzanne Kali, Julia Lopez Lopez, Lilach Lurie, Tonia Novitz och Dagmar Schiek samt partsrepresentanter.


Anmälan görs till Anna Mohlin anna.mohlin@juridicum.su.se.


Program och anmälningsformulär finns också tillgängligt på följande webbsida.  http://eepurl.com/gbgYaX


 


Välkomna önskar Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet och Caroline Johansson, Uppsala universitet.