Kalendarium

Slåtterdag

  • Datum: 2018-07-22 kl 10:00 16:00
  • Plats: Linnés Hammarby Kulturreservatet
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala linneanska trädgårdar i samarbete med Sällskapet Linnés Hammarby, Länsstyrelsen Uppsala län och SLU Agrarhistoria.
  • Kontaktperson: Lotta S Saetre
  • Familjeaktivitet, Kulturevenemang, Temadag

Lär dig använda lie, räfsa och hässja hö. Lyssna på musik och tillverka halmdockor. Visningar och försäljning av historiska grönsaker i kålgården. Vandringar längs kulturstigen. Fri entré för 1700-talsklädda. I Kulturreservatet och soldattorpet, Linnés Hammarby.

Slåtterdag