Kommunikationsstöd för personer med Rett syndrom eller andra omfattande flerfunktionsnedsättningar

  • Date: –16:00
  • Location: Gustavianum
  • Lecturer: Helena Wandin, doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet samt leg. logoped, Nationellt center för Rett syndrom, Region Jämtland Härjedalen
  • Website
  • Organiser: Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
  • Contact person: Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet
  • Phone: 018-471 6445
  • Föreläsning

En presentation av några kommunikationsinsatser. Hur fungerar de?

Föranmälan behövs.  Anmälningar tas emot på telefon 018-471 64 45 eller vi e-post cff@cff.uu.se

Personer med Rett syndrom har svårt att styra motoriken och att kommunicera. Deras kommunikation, utveckling av alternativa kommunikationssätt och deras möjlighet till inlärning blir beroende av hur personer i omgivningen agerar. I föredraget presenteras några partnerstrategier som har stöd i forskningen; att ha en responsiv kommunikationsstil och att ge tillgång till kommunikationshjälpmedel. Aided language modeling är en strategi där samspelspartnern själv använder kommunikationshjälpmedel som stöd till talet. I föredraget beskrivs hur aided language modeling använts tillsammans med personer med Rett syndrom.

Publiken inbjuds till diskussion om hur dessa strategier används, eller skulle kunna användas, för fler grupper med stora motoriska och kommunikativa svårigheter för att ge bästa möjliga förutsättningar för inlärning.