Svenska Linnésällskapet 100 år

  • Date:
  • Location: Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27 Linnémuseet
  • Website
  • Organiser: Svenska Linnésällskapet, Uppsala linneanska trädgårdar
  • Contact person: Lotta S Saetre
  • Utställning

Följ Linnésällskapets resa från bildande, över restaurering av Akademiträdgården och professorsbostaden till dagens arbete med Linnés korrespondens och Linnémuseet.

Entréavgift vuxna 80 kr, inkluderar Linnéträdgården. Barn under 18 år samt anställda och studenter vid Uppsala universitet fri entré.