Introduktion till Zotero

  • Date: –10:30
  • Location: Karin Boye-biblioteket Sökverkstan
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Helen Norlin
  • Utbildning

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Till detta kurstillfälle behöver du ta med dig egen dator.

Till anmälan