Seminarium om 2017 års Nobelpris i fysik

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Föreläsare: Ulf Danielsson, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Gunnar Ingelman
  • Föreläsning, Seminarium

Seminarium som hålls i anslutning till Kungl. Vetenskapsakademiens tillkännagivande av 2017 års nobelpriset i fysik tidigare under dagen.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2017 med ena hälften till Rainer Weiss, LIGO/VIRGO Collaboration och med andra hälften gemensamt till Barry C. Barish, LIGO/VIRGO Collaboration och Kip S. Thorne, LIGO/VIRGO Collaboration ”för avgörande bidrag till LIGO-detektorn och observationen av gravitationsvågor”
 
Seminariet kommer att hållas på engelska.
 
Mer information

Pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien

www.kva.se 

www.nobelprize.org