MFS/Erasmuspraktik: Samla data till ditt examensarbete/din uppsats i ett utvecklingsland/EU-land.

  • Date: –13:15
  • Location: Segerstedthuset, Plantskolan, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7 Plantskolan
  • Lecturer: Internationella kansliet
  • Website
  • Organiser: Internationella kansliet
  • Contact person: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.