Docentföreläsning i biologi: Ormbunkars biogeografi

  • Date: –11:00
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 4
  • Lecturer: Petra Korall
  • Organiser: Institutionen för organismbiologi
  • Contact person: Petra Korall
  • Phone: 018-471 64 76
  • Docentföreläsning

Institutionen för organismbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet biologi med inriktning mot systematik.

 

Föreläsare: Fil dr Petra Korall

Datum: Tisdag 19 december 2017 kl. 10.00 

Plats: lärosal 4, EBC

 

Ordförande: professor Sandra Baldauf

Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Föreläsningen ges på svenska

 

Sammanfattning:

Föreläsningen fokuserar på ormbunkars utbredningsmönster i ett evolutionärt perspektiv, så kallad historisk biogeografi. Ormbunkar sprids med små, lätta sporer, till skillnad från fröväxter som sprids med frön som oftast är betydligt större. Betyder det att utbredningsmönstren hos ormbunkar skiljer sig åt från fröväxter? Ser vi skillnader mellan olika ormbunksgrupper? Vad kan de bakomliggande orsakerna vara till de mönster vi ser? Med ormbunkar som exempel ska föreläsningen även ge grundläggande förståelse för hur historisk biogeografi studeras liksom begrepp. 

 

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

 

Välkomna!