Bernhard Schmidt - optikern som revolutionerade spegelteleskopen

  • Date: –20:00
  • Location: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) Seminariebiblioteket, Gamla Torget 3, 3 ½ trappor
  • Lecturer: Antropologen Kristina Rosen och filmfotografen Peter Östlund berättar om ett aktuellt filmprojekt rörande estlandssvensken Bernhard Schmidt, född 1879 på Nargö.
  • Organiser: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
  • Contact person: Hele Kiimann och Ingvar Svanberg
  • Föreläsning

Kristina Rosen och Peter Östlund presenterar sitt filmprojekt om optikern som revolutionerade spegelteleskopen.

Många forskare har under senare tid intresserat sig för estlandssvenskarnas historia, kultur, levnadsförhållanden och språk. Under våren arrangerar vi därför ett estlandssvenskt seminarium vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Seminarier anordnas en gång i månaden.  

Vid första seminarietillfället har vi bjudit in antropologen Kristina Rosen och filmfotografen Peter Östlund som berättar om ett aktuellt filmprojekt rörande estlandssvensken Bernhard Schmidt, född 1879 på Nargö. Schmidt gjorde viktiga landvinningar inom optiken och bidrog till spegelteleskopens utveckling. Kristina och Peter presenterar filmarbetet, ett besök vid observatoriet i Bergedorf och resor till Nargö samt visar en testversion av filmen.

Seminariet följs av en diskussion.

OBS! Porten på gatuplanet låses automatiskt kl. 18 så kom i tid.

Alla intresserade är varmt välkomna!