Åldersbestämningar på unga asylsökande och de mänskliga rättigheterna i svensk rätt och politik

  • Date: –17:00
  • Location: Blåsenhus Gunner Johansson-salen 14:k120, Blåsenhus
  • Lecturer: Professor Elena Namli
  • Organiser: Teologiska institutionen
  • Contact person: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning

Nyfiken på aktuell forskning? Kom och lyssna på våra professorsföreläsningar i Tros- och livsåskådningsvetenskap.
Alla är välkomna!