Creative bibliotherapy and mental health: Why we need to assume less and find out more

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Engelska parken - Eng6-0022, Thunbergsvägen 3P
  • Lecturer: Emily Troscianko
  • Website
  • Organiser: Litteraturvetenskapliga institutionen och Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Contact person: Anna Tunlid
  • Phone: 070 3322746
  • Föreläsning

Emily Troscianko, Oxford University, besöker Uppsala och föreläser om biblioterapi och ätstörningar.