NeuroPET Sweden

  • Date:
  • Location: Rudbecklaboratoriet
  • Lecturer: Sebastian Palmqvist (Lunds universitet), Elena Rodriguez-Vieitez (Karolinska institutet), Stina Syvänen (Uppsala universitet), Anna Rieckmann (Umeå universitet), Michael Schöll (Göteborgs universitet), Therse Klingstedt (Linköpings universitet), med flera.
  • Contact person: Stina Syvänen
  • Konferens

Mötets syfte är att stärka det nationella nätverket för forskare som studerar hjärnans sjukdomar med positronemissionstomografi (PET). Mötet riktar sig särskilt till dem som ännu inte är så etablerade inom fältet.