Högre seminarium: Att bygga en ny myndighet uppå en gammal – en personlig betraktelse över Skolverkets tillkomst.

Seminariet inleds av Ulf P Lundgren, professor emeritus. Seminariet avslutas med ett gemensamt julbord.

Information om plats för seminariet skickas ut i inbjudan

Anmälan: Sker per e-post till ifu@jur.uu.se
 

Institutet för utbildningsrätt (IfU)