Introduktionsvisning till runstenarna i Universitetsparken

  • Date: –15:30
  • Location: Gustavianum
  • Contact person: Cecilia Ödman
  • Visning

På denna rundvandring ges en introduktion till fyra av de nio runstenarna som står placerade i Universitetsparken bakom museet.

Vandringen ger en grundläggande skildring över vem som runstenarna är rest för, varför de restes och av vem.

Rundvandringen ingår i entréavgiften till museet och samling sker i museets trapphall.

Introduktionsvisning till runstenarna i Universitetsparken