International GIS day

  • Date: –16:00
  • Location: The Library for Economic Sciences Ekonomikum Digital Library Lab
  • Lecturer: Researchers from Uppsala University
  • Website
  • Organiser: Uppsala University Library
  • Contact person: Hanna Flyckt
  • Föreläsning

Come to Ekonomikum Digital Library Lab and listen to several lectures on GIS-related research.

Arrangers are UpGIS (GIS-network within Uppsala university) and Uppsala university library. The lectures will be held in Swedish.

Föreläsare annonseras inom kort.

GIS (geografiskt informationssystem) är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Den internationella GIS-dagen är en global händelse. Organisationer över hela världen som använder GIS, eller är intresserade av GIS, deltar genom att hålla eller sponsra olika evenemang: www.gisday.com

Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp!

International GIS day