Seminar: Pelle Snickars

  • Date: –15:00
  • Location: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalens inre del (TLS)
  • Lecturer: Pelle Snickars
  • Organiser: Digital Humanities Uppsala
  • Contact person: Matts Lindström
  • Seminarium

Welfare State Analytics

Pelle Snickars is a Professor of Media and Communications, Umeå University