Ångströmföreläsningen 2015

  • Datum: –16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Föreläsare: Andrea Ghez UCLA, Los Angeles
  • Arrangör: Kommittén för Ängströmföreläsningar
  • Kontaktperson: Erik B Karlsson
  • Telefon: 018 471 3535
  • Föreläsning

Årets Ångströmföreläsning har titeln

Our Galactic Center: A Laboratory for Exploring the Physics & Astrophysics of Black Holes

Andrea Ghez har använt Keck-teleskopen (Hawaii) för att visa existensten av ett supermassivt svart hål i centrum av vår galax, med en massa som är 4 miljoner gånger större än solens. Detta är det hittills bästa beviset på att dessa exotiska object verkligen existerar och det ger oss möjlighet att studera fundamentala fysiklagar under extrema omständigheter.