Robert Darnton: Libraries, Books, and the Digital Future

  • Datum: –15.00
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Föreläsare: Professor Robert Darnton
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Sofia Ljungman
  • Telefon: 018-471 77 91
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning med professor Robert Darnton, professor emeritus vid Harvard University och tidigare chef för universitetsbiblioteket vid Harvard: “Libraries, Books, and the Digital Future.”  

Professor Robert Darnton har utsetts till hedersdoktor vid historisk- filosofiska faktulteten och installeras vid promotionen i januari 2016.

Professor Robert Darnton är en inflytelserik historiker vid Harvard University som genom sin tvärvetenskapliga förmåga att tydliggöra människans tankevärld i all dess mångsidighet förnyat sättet att se på historiska epoker. Särskilt gäller detta det franska 1700-talet. Genom att studera hur äldre tiders tänkande gestaltas i sagor, bästsäljare och förbjudna böcker har han breddat historieforskningen genom antropologiska och kulturhistoriska vinklingar. Darnton var tills i somras chef för Harvard Library, världens främsta universitetsbibliotek. Han är bokhistoriker, verkar brett för tillgängliggörande av kunskap och är en av grundarna till Digital Public Library of America.