Blade force measurements and electrical torque ripple of a vertical axis wind turbine

Morgan Rossander lägger fram sin licentiatavhandling "Blade force measurements and electrical torque ripple of a vertical axis wind turbine".  Opponent är Dr. Magnus Rahm, Hexicon AB.

Avhandlingen innehåller studier av bladkrafter på ett vertikalaxlat vindkraftverk samt analys av fortplantning av vridmomentoscillationer vid passiv likriktning.