Tryckfriheten 250 år. Från frihetstid till informationsålder - ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet i Sverige och världen 1766-2016

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum, Hörsal 4 Kyrkogårdsgatan 10
  • Föreläsare: Marie-Christine Skuncke Lena Rydholm Hans-Gunnar Axberger Göran Svensson Nico Carpentier
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för Kinastudier/ämnet kinesiska i samarbete med Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Göran Svensson
  • Telefon: 471 15 14
  • Seminarium

Tryckfriheten 250 år /Freedom of the Press 250 years

Från frihetstid till informationsålder
- ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet i Sverige och världen 1766-2016

Program

9.30-9.40 Introduktion/Introduction
Göran Svensson och Lena Rydholm

9.40-10.00 Tillkomsten av TF i 1760-talets svenska rike/The advent of FoPA in the Swedish realm of the 1760's
Marie-Christine Skuncke, professor emeritus, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

10.00-10.20 The Image of China and the Swedish Freedom of the Press Act/Bilden av Kina och den svenska tryckfrihetsförordningen
Lena Rydholm, professor i kinesiska, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

10.20-10.40 Tryckfrihet från 1940-tal till 2010-tal/Freedom of press from the 1940’s to 2010’s

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Paus
 

11.00-11.15  Gränslös och avgränsad tryck- och yttrandefrihet i det digitala och globala/Unbound and bounded freedom of press and speech in the digital and global

Göran Svensson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

 

11.15-11.35 Freedom of speech as an ideological project in the era of individualism/Yttrandefrihet som ideologisk projekt i individualismens era

Nico Carpentier, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
 

11.35-12.00 Panel and questions from the audience (hålls på engelska)

Moderator: Göran Svensson

Detta seminarium arrangeras av Forum för Kinastudier/ämnet kinesiska i samarbete med Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet