Doktorspromotion

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten. Nya doktorer och hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen i Uppsala domkyrka.

Under den högtidliga promotionsakten i domkyrkan får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Promotionshögtiden i domkyrkan börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 27 januari 2017

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten,
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Uppsala domkyrka öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas i receptionen på S:t Olofsgatan 10 B den 26 januari mellan kl 08.00-12.00 och 12.45-16.30. Den 27 januari kan biljetter hämtas i Uppsala domkyrkas vapenhus från och med kl 10.00 till att ceremonien startar.)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas i domkyrkans koromgång enligt anvisning i processionsordningen.

12.00 Publiken ska ha intagit sina platser.

12.15 Promotionshögtiden börjar med intågsprocession.