Doktorspromotion

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten. Nya doktorer och hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen i Uppsala universitets aula.

Program för vinterpromotionen 26 januari 2018

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten,
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Uppsala universitets aula öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas i Universitetshusets trapphall vid vaktmästeriet från och med kl 10.00 torsdagen den 25 januari fram till att ceremonin startar.)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen i trapphallens övre galleri enligt anvisning i processionsordningen.

12.00 Publiken ska ha intagit sina platser.

12.15 Promotionshögtiden börjar med intågsprocession.

Ladda ner promotionsskriften som PDF

 

Lista över alla nya hedersdoktorer 2018

Lista över alla hedersdoktorsföreläsningar 2018

 

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:
Björkénska priset
Rudbeckmedaljen
Linnémedaljen
Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
Oscarspriset
Martin H:son Holmdahl-stipendiet

Relaterade sidor:
Doktorspromotionen vid Uppsala universitet
Kanonsalut och klockringning

Doktorspromotion