Martin H:son Holmdahlföreläsning – Human Rights in a Time of Global Insecurity

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetsaulan
  • Föreläsare: Ambassadör Jan Eliasson
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Utrikespolitiska föreningen
  • Kontaktperson: Jakob Piehl
  • Föreläsning

Ambassadör Jan Eliasson, f.d. utrikesminister, ambassadör och vice generalsekreterare i FN (2012-2016) talar om sambandet mellan mänskliga rättigheter, utveckling och säkerhet. Rektor Eva Åkesson inleder sammankomsten och Eliassons anförande följs av diskussion med professor Peter Wallensteen. Tillfälle ges till frågor från publiken.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande diplomater med bred erfarenhet från internationellt samarbete. I uppdraget som vice generalsekreterare för FN ingick att betona sambandet mellan mänskliga rättigheter och arbetet för utveckling, fred och säkerhet. Tidigare var Eliasson utrikesminister (2006), kabinettssekreterare (1994-2000), ambassadör för Sverige i FN (1988-92) och i USA (2000-2005). Han var ordförande för FN:s generalförsamling 2005-06.

Eliasson har lett ett antal medlingsuppdrag bl.a. i Sudan, Kaukasus och i Mellanöstern. De finns analyserade i boken The Go-Between från 2010. Han är hedersdoktor och tidigare gästprofessor vid Uppsala universitet och en flitig förekommande föreläsare, bl.a. vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Eliasson är ordförande i styrelsen för SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.

Eliassons framträdande ingår i universitetets serie av föreläsningar kring mänskliga rättigheter till minne av förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl (1923-2015) och i vars namn universitetet inrättat ett pris till lärare och studenter i detta fält.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet

Föreläsningen ges på engelska.