Samhällvetenskapliga fakultetens nya professorers installationsföreläsningar

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Miguel Martínez, Don Mitchell, Josef Pallas, Isak Svensson, Hedvig Söderlund och Agneta Yngve
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Jakob Piehl
  • Akademisk högtid

09.15 Inledning av Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus, professor Mats Edenius

Miguel Martínez: Social Movements as City Makers: Contesting Global Capitalism and Liberal Democracy.
Linda Wedlin: Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en global kunskapsmarknad.
Don Mitchell: Cultural Geography, or: Dead Labor – Literally.
Josef Pallas: Med löpsedel som uppdrag – om organisationer och organisering i nyhetssamhället.
10.40 Paus
11.00 Isak Svensson: Internationell medling i inbördeskrig effekten av partiska och opartiska medlare.
Hedvig Söderlund: Var har jag varit och vad gjorde jag där? Om människans minne och hjärna.
Agneta Yngve: Säg mej vem du äter med… om måltidsgemenskapens betydelse i fest och vardag.

Installationsakten äger rum enligt särskilt program fredag 17 november kl. 15.00 i universitetsaulan. Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Sven Oskarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten: Familjesammanhang och politiskt engagemang.
Rose-Marie Amini. Medicinska fakulteten: Malignt lymfom – diagnos med många utmaningar.
Johannes Messinger, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten: Hur bakterier löste energiproblemet.

Installationen och föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till föreläsningarna behövs inga biljetter. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med kl. 10.00 torsdag 16 november till och med kl. 15.00 fredag 17 november. För mer information klicka här.