David Chataignier och Jules Kielmann – En eftermiddag om reselitteratur

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken - Eng6-0022 och Eng6-0031, se nedan
  • Arrangör: Institutionen för moderna språk och Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Se nedan/See Swedish event
  • Seminarium

David Chataignier (Åbo Akademi), ”Truth and fiction in travel accounts of the Orient: The imaginary journey of Georges Guillet de Saint George in Ottoman Greece”

Kl. 13.15–15.00 i Eng6-0022
Arrangör: Institutionen för moderna språk
Kontaktperson & ordförande: Christina Kullberg

Presentation
In this seminar, I will discuss a successful travel account writer of the last third of the seventeenth century. George Guillet de Saint George, a self-educated scholar, published two travel accounts of the Orient in 1675 and 1676. Athènes and Lacédémone ancienne et nouvelle recount in two parts the whereabouts of Guillet’s brother, a soldier who, after being released from slavery in Northern Africa, had travelled through Ottoman Grece.

As a pilgrim who travels back to the roots of his civilization, this man with a keen interest in classical culture describes the places and lands he journeys through as a specialist. Beyond enthusiasm, the list of monuments and ruins discovered regularly leads to lamentations over the decline of modern Greece. But present times are also made of action, and in various passages, the account becomes epic: the author recounts his arrival at the Ottoman army camp in Candia and his involvement, disguised as a Janissary, in the fighting against the Venetians.

Although fascinating and exciting, the publication recounting the first part of this voyage became controversial. Jacob Spon violently critiziced Guillet and questioned the authorship of the text along with the veracity of any travel done in the Orient. According to Spon, numerous mistakes and inaccuracies in the descriptions proved that neither Guillet nor his “would-be” brother had ever been in Greece. Spon claimed the account was fanciful and that the bother did not really exist. The quarrel was heated and lasted several years.

My presentation will address this quarrel over authenticity and describe its development. I will focus on the mixing of truth and fiction and on the status of lie and truth in the debate surrounding this travel account, taking examples from other works in order to broaden the discussion.
 

Jules Kielmann (Uppsala universitet): ”’Att förädla själen’: Svenska kvinnors utlandsresor under 1800-talets första hälft”

Kl. 15.15–17.00 i Eng6-0031
Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
Kontaktperson: Jules Kielmann
Ordförande: Paula Henrikson

Presentation
Mycket har skrivits kring upptäcktsresor, resor i forskningssyfte och litterära resebeskrivningar av klassiska bildningsresor, men eftersom dessa resor främst var möjliga för män har både den litteraturvetenskapliga och historiska forskningen länge ägnat mindre uppmärksamhet åt de kvinnliga resenärer som självklart ändå fanns. Under 1800-talets första hälft skrev ett antal kvinnor ner sina upplevelser under resor både inom Sverige och i Europa, främst Tyskland, Schweiz, Frankrike och Italien, innan de vid mitten av 1800-talet hade möjlighet att bege sig även till andra kontinenter.

På seminariet lägger jag fram ett första utkast till introduktionskapitlet till min pågående avhandling om kvinnliga svenska resenärers dagböcker under 1800-talets första hälft. Kapitlet ska lägga grunden för enskilda delstudier och ge en överblick över materialet, resenärerna och deras resor samt grundläggande tankar kring kön, genre och nationell identitet. Dessa teoretiska pelare för avhandlingen ska jag främst belysa med exempel ur dagböckerna av Lovisa Trolle-Wachtmeister (1813–1859), Theresine af Ugglas (1815–1873) och Maria Lovisa Almquist (1829–1893), som är de författare vars dagböcker jag hittills har arbetat mest med; men även andra resedagböcker som jag planerar att undersöka i avhandlingen kommer att presenteras kort.

Texten kan rekvireras en vecka före seminariet via mejl.

POSTSEMINARIUM i Litteraturvetenskapliga institutionens lunchrum

Ytterligare information