Building a Digital Humanities Lab institutionally within a large library system

  • Datum: –16.30
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Peter Leonard
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Föreläsning

Seminarium med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.

Seminariet kommer att behandla:

- Relationship between Library IT and DH
- Relationship between Subject Specialist Librarians and DH
- Special Collections / Rare Books / Local Specializations and DH
- Licensed Vendor Data and DH (copyright & licensing issues)

Det är vanligt att man bygger labb inom digital humaniora där man kan erbjuda studenter och forskare olika programvaror och metoder för att experimentera med sina dataset. I USA (och på många andra ställen) är det vanligt att de ligger i bibliotek som har generösa öppettider, IT-kunnig personal och dessutom är en gemensam resurs och mötesplats för många olika ämnen. Informationsteknologi är en ryggrad inom DH, den måste vara serviceinriktad och fokusera på att lösa de frågor man vill ställa till det material man vill bearbeta, analysera och visualisera. Kombinerat med digitaliserade kulturarvssamlingar, copyrightfrågor och användning av licensierade dataset (E-media) är det en komplex verksamhet som presenteras.

Länk till: Yale University Library Digital Humanities Lab

I arrangemang av: Forum för digital humaniora